Musquitras
Biologische Insectenspray
 

Impressum / gegevens


 

Musquitras;                                                                                                     
Eigenaar/Directeur;
J. de Jong
Ammonieterf 126
6413KW Heerlen
Nederland

Telefoon; 0031(0)627030350

E-mail; info@musquitras.eu

 

 

Kamer van Koophandel nr.; 75724677  
Belasting ID; NL001341740B40 
Bank; NL04BUNQ2038671400

 

 

 

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Musquitras vrijwaart zich van haar digitale diensten of van websites die met de website van Musquitras zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Musquitras is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Musquitras is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Musquitras websites worden aangeboden.

 

Musquitras is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

Musquitras garandeert niet dat de aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. Musquitras garandeert ook niet dat de op haar digitale diensten aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met Musquitras.

 

U vrijwaart Musquitras tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

 

 


    het gebruik van informatie op een of meerdere Musquitras websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;

    die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Musquitras websites.